Integritetspolicy

V1.0 - Senast ändrad 2024-01-12

Denna integritetspolicy förklarar hur vi, som personuppgiftsansvarig, behandlar besökares och kunders personuppgifter. Policyn gäller i situationer där Omniso AB ("Omniso", "vi", "oss", "vår") behandlar personuppgifter som samlats in från vår webbplats och andra digitala kanaler där vi finns.

Genom att använda vår webbplats, eller någon av våra digitala kanaler där du aktivt sänder information till oss, samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter enligt denna policy.

Personuppgifter

Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera en individ, direkt eller indirekt, genom referenser till exempelvis namn, personnummer, platsdata, IP-adress eller annan specifik faktor för den fysiska personen.

Uppgifter du lämnar till oss

När du blir vår kund och ingår avtal med oss kan du behöva lämna personuppgifter, såsom namn och kontaktuppgifter.

Uppgifter vi samlar in

Vi samlar inte in personuppgifter utan ditt uttryckliga samtycke. För insamling används bland annat formulär på vår webbplats eller andra digitala kanaler.

Syfte med behandlingen

  • Personanpassad service

  • Effektiv kundservice

  • Skicka skräddarsydda erbjudanden

  • Marknadsföringsändamål

  • Fakturering

Mottagare av uppgifterna

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part, förutom betrodda partners som stödjer vår verksamhet, så länge dessa parter förbinder sig att hålla informationen konfidentiell.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas endast så länge det finns ett uttryckt syfte, vilket klargörs i samband med ditt samtycke.

Känsliga uppgifter

Vi samlar inte in några särskilda kategorier av personuppgifter (såsom hälsouppgifter).

Dina rättigheter

  • Återkalla samtycke.

  • Begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter.

  • Begära begränsning av eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

  • Lämna in klagomål till Datainspektionen eller annan tillsynsmyndighet.

Tredje parts webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Dessa sidor är oberoende och vi bär inget ansvar för deras innehåll eller deras integritetspraxis.

Kontakt

För frågor angående vår integritetspolicy eller behandling av personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@omniso.com.

Cookies

Denna webbplats använder nödvändiga cookies för att säkerställa dess korrekta funktion och spårningscookies för att förstå hur du interagerar med den. De senare kommer endast att sättas efter samtycke.

Du kan återkalla ditt samtycke eller justera dina inställningar nedan.