Branschnyhet

Revolutionerad webbutveckling med Framer

Som en modern digitalbyrå har Omniso beslutat att strategiskt bygga både vår egen webbplats och våra kunders webbplatser i Low-Code verktyget Framer, en plattform som påminner om Figma men är baserad på React. I detta blogginlägg presenterar vi nyckelanledningarna till detta beslut och dess fördelar.

1. Integration av design och utveckling

Framer erbjuder en sömlös övergång mellan design och utveckling. Genom att kombinera dessa två delar i en enhetlig plattform, förbättras våra processer inom web, vilket leder till effektivare arbetsflöden och minskad tidsåtgång från koncept till färdig produkt.

2. React-baserad arkitektur

Att använda en React-baserad plattform möjliggör skapandet av dynamiska, interaktiva gränssnitt som är optimerade för både användarupplevelse och prestanda. Detta är avgörande för att utveckla responsiva webbplatser som uppfyller moderna krav.

3. Effektivisering av prototypning och produktion

Framers förmåga att snabbt omvandla designidéer till fungerande prototyper och därefter till produktion minskar projektets tidsramar. Detta är ett betydande värde för våra klienter, som ofta opererar under strikta deadlines.

4. Optimerad användarupplevelse

Vår kapacitet att finjustera designen inom Framer underlättar en snabb respons på feedback. Detta säkerställer att vi levererar en slutprodukt som inte bara är tekniskt optimerad, utan också ligger helt i linje med våra klienters önskemål.

5. Långsiktig lönsamhet

Att använda en modern plattform som Framer garanterar att våra lösningar förblir relevanta och konkurrenskraftiga. Detta erbjuder våra klienter en optimerad digital närvaro som kan anpassas och utvecklas över tid.

Sammanfattning

Valet av Framer som vår primära utvecklingsplattform för web är ett tydligt uttryck för vår engagemang inom webbutveckling. Denna metod ger oss och våra kunder en betydande fördel, inte bara i termer av produktkvalitet, men också i kostnadseffektivitet.

Håll dig uppdaterad

Följ oss på våra sociala medier.

Branschnyhet

Revolutionerad webbutveckling med Framer

Som en modern digitalbyrå har Omniso beslutat att strategiskt bygga både vår egen webbplats och våra kunders webbplatser i Low-Code verktyget Framer, en plattform som påminner om Figma men är baserad på React. I detta blogginlägg presenterar vi nyckelanledningarna till detta beslut och dess fördelar.

1. Integration av design och utveckling

Framer erbjuder en sömlös övergång mellan design och utveckling. Genom att kombinera dessa två delar i en enhetlig plattform, förbättras våra processer inom web, vilket leder till effektivare arbetsflöden och minskad tidsåtgång från koncept till färdig produkt.

2. React-baserad arkitektur

Att använda en React-baserad plattform möjliggör skapandet av dynamiska, interaktiva gränssnitt som är optimerade för både användarupplevelse och prestanda. Detta är avgörande för att utveckla responsiva webbplatser som uppfyller moderna krav.

3. Effektivisering av prototypning och produktion

Framers förmåga att snabbt omvandla designidéer till fungerande prototyper och därefter till produktion minskar projektets tidsramar. Detta är ett betydande värde för våra klienter, som ofta opererar under strikta deadlines.

4. Optimerad användarupplevelse

Vår kapacitet att finjustera designen inom Framer underlättar en snabb respons på feedback. Detta säkerställer att vi levererar en slutprodukt som inte bara är tekniskt optimerad, utan också ligger helt i linje med våra klienters önskemål.

5. Långsiktig lönsamhet

Att använda en modern plattform som Framer garanterar att våra lösningar förblir relevanta och konkurrenskraftiga. Detta erbjuder våra klienter en optimerad digital närvaro som kan anpassas och utvecklas över tid.

Sammanfattning

Valet av Framer som vår primära utvecklingsplattform för web är ett tydligt uttryck för vår engagemang inom webbutveckling. Denna metod ger oss och våra kunder en betydande fördel, inte bara i termer av produktkvalitet, men också i kostnadseffektivitet.

Håll dig uppdaterad

Följ oss på våra sociala medier.

Branschnyhet

Revolutionerad webbutveckling med Framer

Som en modern digitalbyrå har Omniso beslutat att strategiskt bygga både vår egen webbplats och våra kunders webbplatser i Low-Code verktyget Framer, en plattform som påminner om Figma men är baserad på React. I detta blogginlägg presenterar vi nyckelanledningarna till detta beslut och dess fördelar.

1. Integration av design och utveckling

Framer erbjuder en sömlös övergång mellan design och utveckling. Genom att kombinera dessa två delar i en enhetlig plattform, förbättras våra processer inom web, vilket leder till effektivare arbetsflöden och minskad tidsåtgång från koncept till färdig produkt.

2. React-baserad arkitektur

Att använda en React-baserad plattform möjliggör skapandet av dynamiska, interaktiva gränssnitt som är optimerade för både användarupplevelse och prestanda. Detta är avgörande för att utveckla responsiva webbplatser som uppfyller moderna krav.

3. Effektivisering av prototypning och produktion

Framers förmåga att snabbt omvandla designidéer till fungerande prototyper och därefter till produktion minskar projektets tidsramar. Detta är ett betydande värde för våra klienter, som ofta opererar under strikta deadlines.

4. Optimerad användarupplevelse

Vår kapacitet att finjustera designen inom Framer underlättar en snabb respons på feedback. Detta säkerställer att vi levererar en slutprodukt som inte bara är tekniskt optimerad, utan också ligger helt i linje med våra klienters önskemål.

5. Långsiktig lönsamhet

Att använda en modern plattform som Framer garanterar att våra lösningar förblir relevanta och konkurrenskraftiga. Detta erbjuder våra klienter en optimerad digital närvaro som kan anpassas och utvecklas över tid.

Sammanfattning

Valet av Framer som vår primära utvecklingsplattform för web är ett tydligt uttryck för vår engagemang inom webbutveckling. Denna metod ger oss och våra kunder en betydande fördel, inte bara i termer av produktkvalitet, men också i kostnadseffektivitet.

Håll dig uppdaterad

Följ oss på våra sociala medier.