Branschnyhet

Introduktion av server side-tracking

I takt med att webbläsare fasar ut tredjepartscookies och användningen av adblockers ökar behöver annonsörer hitta nya sätt att spåra och analysera besökares beteenden. Server side-tracking är den lösning som flyttar spårningen från besökarens webbläsare till en server vilket förbättrar precision och attribution samt övervinner hinder som adblockers och striktare integritetsinställningar i webbläsare. Denna artikel utforskar hur övergången till server side-tracking hjälper annonsörer att bibehålla effektiv datainsamling och anpassa sig till moderna integritetskrav.

Utfasning av tredjepartscookies

Traditionella spårningsmetoder

Flera webbläsare, inklusive Google Chrome, Safari och Firefox, fasar nu ut tredjepartscookies. Dessa cookies har tillåtit annonsörer att spåra besökares webbvanor på ett sätt som inte längre är möjligt med traditionella metoder. Utfasningen har lett till:

Minskad precision: Tredjepartscookies gav information om besökares webbvanor, både på den egna webbplatsen och andra webbplatser de besökt. Denna detaljerade data gjorde det möjligt för annonsörer att nå mycket exakta målgrupper. Utan dessa cookies har precisionen minskat, vilket gör det svårare för annonsörer att nå lika relevanta målgrupper som tidigare.

Försämrad attribution: Tredjepartscookies gav en tydlig bild av en besökares resa från att se en annons till att genomföra en konvertering (t.ex. ett köp). Utan dessa cookies har det blivit svårare att spåra och analysera denna resa, vilket resulterar i att konverteringar & events inte alltid attribueras korrekt till bl.a kampanjer.

Server side-tracking

Server side-tracking flyttar spårningsprocessen från besökarens webbläsare till en tagg-server tillhörande samma domän som webbplatsen. Eftersom tagg-servern delar domän med webbplatsen, samlas data in i en förstapartskontext istället för en tredjepartskontext.

Ökad precision: Server side-tracking säkerställer att besökares beteende på din webbplats blir tillgängligt i en förstapartskontext. Även om det direkt inte ger insikter om besökarnas aktiviteter på andras webbplatser, kan det kombineras med insamling av förstapartdata och kontextuell annonsering för att skapa en mer heltäckande bild.

Förbättrad attribution: Genom att samla in data via en server som tillhör samma domän som webbplatsen kan server side-tracking spåra besökares beteenden mer omfattande över tid och vid besök från olika enheter. Detta leder till att konverteringar & events kan attribueras mer korrekt till bl.a. kampanjer.

Ökad användning av adblockers

Adblockers blir allt vanligare och blockerar ofta spårningskod från tredjepartsdomäner som Google och Meta. Dessa verktyg har blivit alltmer sofistikerade. Med server side-tracking, där spårningskoden körs från den egna domänen och hanteras via en tagg-server, minskar risken för blockering.

Consent Mode v2 med server side-tracking

Google har lanserat Consent Mode v2, vilket möjliggör att Google-taggar som GA4 och Google Ads kan aktiveras utan samtycke genom att inte samla in personlig data i detta läge. Server-side tracking förenklar användningen av denna funktion även för annonsplattformar som exempelvis Meta och LinkedIn. Normalt inaktiveras deras spårningskod helt om samtycke inte ges, vilket resulterar i att ingen data samlas in från dessa besökare. Med server-side tracking kan tagg-servern konfigureras att endast skicka anonymiserad data till dessa plattformar när det behövs.

Fördelar med att migrera till server side-tracking

 • Ökad precision: Genom att samla in data i en förstapartskontext kan annonsörer skapa mer exakta och relevanta målgrupper.

 • Förbättrad attribution: Ökad attribuering av konverteringar och events i både GA4 och annonsplattformar ger en tydligare bild av vilka kampanjer som verkligen bidrar till dina affärsmål.

 • Stabilare trafikmätning: Mer trafikdata kan mätas och skickas till GA4 och annonsplattformar, inklusive data från besökare som använder adblockers eller inte har gett sitt fulla samtycke.

 • Säkerhet och dataskydd: Avancerade säkerhetsåtgärder kan implementeras för att skydda data, vilket är särskilt viktigt med hänsyn till strängare dataskyddslagar som GDPR.

 • Avancerad spårning och analys: En tagg-server, istället för att all kod körs i besökarnas webbläsare, gör det möjligt att kombinera och matcha data med eventdata från exempelvis CRM-system och andra system innan det skickas vidare.

Genom att använda server side-tracking kan företag fortsätta att samla in viktig data för att förstå beteende och optimera sin marknadsföring. Detta samtidigt som de uppfyller moderna integritetskrav och undviker problem med spårningsblockeringar.

Hur Omniso kan hjälpa till

Omniso, en digitalbyrå med expertis inom detta område, kan hjälpa till att sätta upp Google Tag Manager server-side tagging och migrera er traditionella spårning. Våra experter säkerställer en smidig övergång och optimerar datainsamlingen för att ge de bästa förutsättningarna att förstå och nå era målgrupper. Kontakta oss för att ta spårningen till nästa nivå.

Håll dig uppdaterad

Följ oss på våra sociala medier.

Branschnyhet

Introduktion av server side-tracking

I takt med att webbläsare fasar ut tredjepartscookies och användningen av adblockers ökar behöver annonsörer hitta nya sätt att spåra och analysera besökares beteenden. Server side-tracking är den lösning som flyttar spårningen från besökarens webbläsare till en server vilket förbättrar precision och attribution samt övervinner hinder som adblockers och striktare integritetsinställningar i webbläsare. Denna artikel utforskar hur övergången till server side-tracking hjälper annonsörer att bibehålla effektiv datainsamling och anpassa sig till moderna integritetskrav.

Utfasning av tredjepartscookies

Traditionella spårningsmetoder

Flera webbläsare, inklusive Google Chrome, Safari och Firefox, fasar nu ut tredjepartscookies. Dessa cookies har tillåtit annonsörer att spåra besökares webbvanor på ett sätt som inte längre är möjligt med traditionella metoder. Utfasningen har lett till:

Minskad precision: Tredjepartscookies gav information om besökares webbvanor, både på den egna webbplatsen och andra webbplatser de besökt. Denna detaljerade data gjorde det möjligt för annonsörer att nå mycket exakta målgrupper. Utan dessa cookies har precisionen minskat, vilket gör det svårare för annonsörer att nå lika relevanta målgrupper som tidigare.

Försämrad attribution: Tredjepartscookies gav en tydlig bild av en besökares resa från att se en annons till att genomföra en konvertering (t.ex. ett köp). Utan dessa cookies har det blivit svårare att spåra och analysera denna resa, vilket resulterar i att konverteringar & events inte alltid attribueras korrekt till bl.a kampanjer.

Server side-tracking

Server side-tracking flyttar spårningsprocessen från besökarens webbläsare till en tagg-server tillhörande samma domän som webbplatsen. Eftersom tagg-servern delar domän med webbplatsen, samlas data in i en förstapartskontext istället för en tredjepartskontext.

Ökad precision: Server side-tracking säkerställer att besökares beteende på din webbplats blir tillgängligt i en förstapartskontext. Även om det direkt inte ger insikter om besökarnas aktiviteter på andras webbplatser, kan det kombineras med insamling av förstapartdata och kontextuell annonsering för att skapa en mer heltäckande bild.

Förbättrad attribution: Genom att samla in data via en server som tillhör samma domän som webbplatsen kan server side-tracking spåra besökares beteenden mer omfattande över tid och vid besök från olika enheter. Detta leder till att konverteringar & events kan attribueras mer korrekt till bl.a. kampanjer.

Ökad användning av adblockers

Adblockers blir allt vanligare och blockerar ofta spårningskod från tredjepartsdomäner som Google och Meta. Dessa verktyg har blivit alltmer sofistikerade. Med server side-tracking, där spårningskoden körs från den egna domänen och hanteras via en tagg-server, minskar risken för blockering.

Consent Mode v2 med server side-tracking

Google har lanserat Consent Mode v2, vilket möjliggör att Google-taggar som GA4 och Google Ads kan aktiveras utan samtycke genom att inte samla in personlig data i detta läge. Server-side tracking förenklar användningen av denna funktion även för annonsplattformar som exempelvis Meta och LinkedIn. Normalt inaktiveras deras spårningskod helt om samtycke inte ges, vilket resulterar i att ingen data samlas in från dessa besökare. Med server-side tracking kan tagg-servern konfigureras att endast skicka anonymiserad data till dessa plattformar när det behövs.

Fördelar med att migrera till server side-tracking

 • Ökad precision: Genom att samla in data i en förstapartskontext kan annonsörer skapa mer exakta och relevanta målgrupper.

 • Förbättrad attribution: Ökad attribuering av konverteringar och events i både GA4 och annonsplattformar ger en tydligare bild av vilka kampanjer som verkligen bidrar till dina affärsmål.

 • Stabilare trafikmätning: Mer trafikdata kan mätas och skickas till GA4 och annonsplattformar, inklusive data från besökare som använder adblockers eller inte har gett sitt fulla samtycke.

 • Säkerhet och dataskydd: Avancerade säkerhetsåtgärder kan implementeras för att skydda data, vilket är särskilt viktigt med hänsyn till strängare dataskyddslagar som GDPR.

 • Avancerad spårning och analys: En tagg-server, istället för att all kod körs i besökarnas webbläsare, gör det möjligt att kombinera och matcha data med eventdata från exempelvis CRM-system och andra system innan det skickas vidare.

Genom att använda server side-tracking kan företag fortsätta att samla in viktig data för att förstå beteende och optimera sin marknadsföring. Detta samtidigt som de uppfyller moderna integritetskrav och undviker problem med spårningsblockeringar.

Hur Omniso kan hjälpa till

Omniso, en digitalbyrå med expertis inom detta område, kan hjälpa till att sätta upp Google Tag Manager server-side tagging och migrera er traditionella spårning. Våra experter säkerställer en smidig övergång och optimerar datainsamlingen för att ge de bästa förutsättningarna att förstå och nå era målgrupper. Kontakta oss för att ta spårningen till nästa nivå.

Håll dig uppdaterad

Följ oss på våra sociala medier.

Branschnyhet

Introduktion av server side-tracking

I takt med att webbläsare fasar ut tredjepartscookies och användningen av adblockers ökar behöver annonsörer hitta nya sätt att spåra och analysera besökares beteenden. Server side-tracking är den lösning som flyttar spårningen från besökarens webbläsare till en server vilket förbättrar precision och attribution samt övervinner hinder som adblockers och striktare integritetsinställningar i webbläsare. Denna artikel utforskar hur övergången till server side-tracking hjälper annonsörer att bibehålla effektiv datainsamling och anpassa sig till moderna integritetskrav.

Utfasning av tredjepartscookies

Traditionella spårningsmetoder

Flera webbläsare, inklusive Google Chrome, Safari och Firefox, fasar nu ut tredjepartscookies. Dessa cookies har tillåtit annonsörer att spåra besökares webbvanor på ett sätt som inte längre är möjligt med traditionella metoder. Utfasningen har lett till:

Minskad precision: Tredjepartscookies gav information om besökares webbvanor, både på den egna webbplatsen och andra webbplatser de besökt. Denna detaljerade data gjorde det möjligt för annonsörer att nå mycket exakta målgrupper. Utan dessa cookies har precisionen minskat, vilket gör det svårare för annonsörer att nå lika relevanta målgrupper som tidigare.

Försämrad attribution: Tredjepartscookies gav en tydlig bild av en besökares resa från att se en annons till att genomföra en konvertering (t.ex. ett köp). Utan dessa cookies har det blivit svårare att spåra och analysera denna resa, vilket resulterar i att konverteringar & events inte alltid attribueras korrekt till bl.a kampanjer.

Server side-tracking

Server side-tracking flyttar spårningsprocessen från besökarens webbläsare till en tagg-server tillhörande samma domän som webbplatsen. Eftersom tagg-servern delar domän med webbplatsen, samlas data in i en förstapartskontext istället för en tredjepartskontext.

Ökad precision: Server side-tracking säkerställer att besökares beteende på din webbplats blir tillgängligt i en förstapartskontext. Även om det direkt inte ger insikter om besökarnas aktiviteter på andras webbplatser, kan det kombineras med insamling av förstapartdata och kontextuell annonsering för att skapa en mer heltäckande bild.

Förbättrad attribution: Genom att samla in data via en server som tillhör samma domän som webbplatsen kan server side-tracking spåra besökares beteenden mer omfattande över tid och vid besök från olika enheter. Detta leder till att konverteringar & events kan attribueras mer korrekt till bl.a. kampanjer.

Ökad användning av adblockers

Adblockers blir allt vanligare och blockerar ofta spårningskod från tredjepartsdomäner som Google och Meta. Dessa verktyg har blivit alltmer sofistikerade. Med server side-tracking, där spårningskoden körs från den egna domänen och hanteras via en tagg-server, minskar risken för blockering.

Consent Mode v2 med server side-tracking

Google har lanserat Consent Mode v2, vilket möjliggör att Google-taggar som GA4 och Google Ads kan aktiveras utan samtycke genom att inte samla in personlig data i detta läge. Server-side tracking förenklar användningen av denna funktion även för annonsplattformar som exempelvis Meta och LinkedIn. Normalt inaktiveras deras spårningskod helt om samtycke inte ges, vilket resulterar i att ingen data samlas in från dessa besökare. Med server-side tracking kan tagg-servern konfigureras att endast skicka anonymiserad data till dessa plattformar när det behövs.

Fördelar med att migrera till server side-tracking

 • Ökad precision: Genom att samla in data i en förstapartskontext kan annonsörer skapa mer exakta och relevanta målgrupper.

 • Förbättrad attribution: Ökad attribuering av konverteringar och events i både GA4 och annonsplattformar ger en tydligare bild av vilka kampanjer som verkligen bidrar till dina affärsmål.

 • Stabilare trafikmätning: Mer trafikdata kan mätas och skickas till GA4 och annonsplattformar, inklusive data från besökare som använder adblockers eller inte har gett sitt fulla samtycke.

 • Säkerhet och dataskydd: Avancerade säkerhetsåtgärder kan implementeras för att skydda data, vilket är särskilt viktigt med hänsyn till strängare dataskyddslagar som GDPR.

 • Avancerad spårning och analys: En tagg-server, istället för att all kod körs i besökarnas webbläsare, gör det möjligt att kombinera och matcha data med eventdata från exempelvis CRM-system och andra system innan det skickas vidare.

Genom att använda server side-tracking kan företag fortsätta att samla in viktig data för att förstå beteende och optimera sin marknadsföring. Detta samtidigt som de uppfyller moderna integritetskrav och undviker problem med spårningsblockeringar.

Hur Omniso kan hjälpa till

Omniso, en digitalbyrå med expertis inom detta område, kan hjälpa till att sätta upp Google Tag Manager server-side tagging och migrera er traditionella spårning. Våra experter säkerställer en smidig övergång och optimerar datainsamlingen för att ge de bästa förutsättningarna att förstå och nå era målgrupper. Kontakta oss för att ta spårningen till nästa nivå.

Håll dig uppdaterad

Följ oss på våra sociala medier.